dissabte, 18 d’abril del 2020

LES MEVES COSES !¡.


LAS MEVES COSES,


Les meves, coses vol ser com una carta oberta
a la Senyora, Lidia Muñoz, ( Alcaldesa )

davant de tot vull fer constar, 
que conec a L’alcaldesa,
pero que el fet, de dir el meu pensar
no es motiu, per a ningú voler molestar,

a Ella, precisament, li voldria preguntar:

Lidia: fa uns dies, un video teu, arribar
dic teu perquè, ets tu com Alcaldessa,  als ciutadans,
varies questions, ens vols explicar,

parles de gent gran, d’avis, que sols estem,
amb uns moments que ha tots, ens ha de preocupar,

dius també, que desde L’Ajuntament, amb un dispositiu,
teniu cura, que aquestes persones especialment, res els pugui faltar,

d’aquesta manera totes les “ persones grans, avis “ procureu a tots
amb qualsevol tema, per qualsevol medi ajudar,

Varies coses m'agradaria, desde les meves coses,  poder preguntar - explicar,

quins son els requisits establerts, que alhora per ajudar, fas constar ?
Va per barris ?,per el Cens ?, s’ha de demanar ?. 

Lidia diria tants “ acudits “  del video al escoltar,
 si no fos que no son, moments per riure,

son moments, per plorar, plorar, per tot el que avui ens toca a tots passar
plorar, perquè a sobre, em sento enganyada, o estafada, de tant escoltar
que si els avís, per aquí, que si avís per allà,....Bla, Bla, Bla,

Ningú, ha vingut, ha trucat, ha preguntat, tampoc interessat, per el meu estat
evidentment per part  de l’ajuntament, 

Res més vull dir, o potser Sí, que per favor ja prou, de veritats que no son certes,
si, del cert  L’ajuntament vol als “ avis ajudar,” ( després de triar )
dins les meves coses, respetuosament crec, que seria molt mes serios CALLAR !¡Lolita Carrión 18 d’abril 2020

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...